Publikácie

ROZBEHNUTÉ PROJEKTY

Helene Flood. Terapeutka. Slovart, 2019.

[z nórskeho originálu Terapeuten. 400 strán.]

Lotte Petri. Diablovo dielo. Ikar, 2019.

[z dánskeho originálu Djævelens værk. 286 strán.]

 

KNIŽNÝ PREKLAD

Ingar Johnsrud. Nesiem svoj kríž. Premedia, 2019.

[z nórskeho originálu Korset. 526 strán.]

Ray Kroc. McDonald’s: Tvrdo vydretý úspech. Maxwill, 2019.

[z anglického originálu Grinding It Out. 209 strán.]

Scott Galloway. Veľká štvorka. Premedia, 2019.

[z anglického originálu The Four. The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google. 320 strán.]

Peter Furtado (ed.). Dejiny národov. Ako sa utvárala identita štátov. Slovart, 2018.

[z anglického originálu Histories of Nations. How their identities were forged. 272 strán. Spoluautori: Peter Draškaba, Ema Draškabová.]

Ingvild H. Rishøi. Príbeh o pani Bergovej. Premedia, 2018.

[z nórskeho originálu Historien om Fru Berg. 120 strán.]

Ingvild H. Rishøi. Zimné poviedky. Premedia, 2018.

[z nórskeho originálu Vinternoveller. 144 strán.]

Dan Ariely a Jeff Kreisler. Psychológia peňazí. Premedia, 2018.

[z anglického originálu Dollars and Sense. 288 strán.]

Hanif Kureishi. Intimita. Premedia, 2017.

[z anglického originálu Intimacy. 155 strán.]

Kjell Ola Dahl. Kuriérka. Premedia, 2017.

[z nórskeho originálu Kureren. 387 strán.]

Ingar Johnsrud. Kalypso. Premedia, 2017.

[z nórskeho originálu Kalypso. 478 strán.]

Ted Chiang. Príbehy vášho života. Premedia, 2017.

[z anglického originálu Stories of Your Life and Others. 290 strán.]

Philip Gourevitch. Chceli by sme Vám oznámiť, že zajtra nás aj s rodinami pozabíjajú. Premedia, 2016.

[z anglického originálu We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families. 356 strán.]

Matt Haig. Prečo zostať nažive. Premedia, 2016.

[z anglického originálu Reasons to Stay Alive. 266 strán.]

Ingar Johnsrud. Viedenské bratstvo. Premedia, 2016.

[z nórskeho originálu Wienerbrorskapet. 444 strán.]

Dan Ariely. Aké drahé je zadarmo. Premedia, 2015.

[z anglického originálu Predictably Irrational. 368 strán.]

Steven D. Levitt a Stephen J. Dubner. Freakopedia. Premedia, 2015.

[z anglického originálu When to Rob a Bank. 387 strán. Spoluautor: Tomáš Mrva.]

 

ODBORNÝ PREKLAD (výber)

Hrnčiarik, Erik. Bone and Antler Artefacts from the Roman Fort at Iža-Leányvár.

Nitra – Trnava – Komárom: Archaeologica Slovaca Monographiae, 2017.

Bujna, Jozef. Celtic Iron Age Archaeology in Slovakia.

In: Oxford Handbook of the Archaeology of the Continental Celts (ed. Bettina Arnold). Section II on the History of Celtic Iron Age Studies in Continental Europe. Oxford University Press. V tlači.

Gerulata: Jewels from the Burials of Cemetery III.

Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017.

Lőrincz, Július: Western Balkans in the Shadow of Storms.

In: Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2016. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA). 85-97.

Harmadyová, Katarína (ed.). Devín Veroniky Plachej. Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej.

Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017.

Lesňák, Slavomír and Radim Štěrba. Moral education in the Czech territory in the past and the present.

In: Ethics & bioethics (in Central Europe). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, vol. 6, 1-2. 45-57.

Ficeri, Ondrej. Košice in Slovak Historiography (Introduction and Conclusion).

Košice: Dejepisný spolok v Košiciach, 2016.

Schmidtová, Jaroslava. Ancient Gerulata Rusovce.

Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2015.

Harmadyová, Katarína. Devín Castle.

Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2015.

Hrnčiarik, Erik. Some remarks on Roman buildings with a “Syrian arch”.

In: E. Hrnčiark (ed.): Turkey through the eyes of classical archaeologists: 10th anniversary of cooperation between Trnava University and Turkish universities. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. 97-106.

Nováková, Lucia. What hides behind the facade? Lyco-carian rock cut tombs re-discovered.

In: Turkey through the eyes of classical archaeologists. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. 58-72.

Kuzmová, Klára. The occurrence and context of terra sigillata beyond the northern frontiers of Pannonia and Noricum.

In: Seeing Red. London: University of London, Institute of Classical Studies, 2013. 299-305.

Hrnčiarik, Erik. Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia.

In: Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia, Bratislava 2012. 253-258.

Mustafa Şahin – Serkan Gündüz: Underwater archaeology / Archeológia pod vodou.

In: Klasická archeológia a exaktné vedy. Výskumné metódy a techniky I. Trnava 2010. 19-30.

Kuzmová, Klára. Terra Sigillata in Barbaricum North of the Pannonian Frontier: Evidence of Long-Distance and Local Trade.

In: Trade and Production through the Ages. Konya 2010.

Beljak, Ján – Kolník, Titus. Germanic settlement from the Late Roman and Early Migration periods in Štúrovo.

In: The Turbulent Epoch: New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. 1. Hrsg. Barbara Niezabitowska-Wisniewska, Marcin Juscinski, Piotr Luckiewicz, Sylwester Sadowski. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, 2008. 63-86.

Kuzma, Ivan. Aerial Archaeology in Slovakia.

In: Študijné zvesti AÚ SAV 41, Special Theme, Archaeological Prospection. Nitra 2007. 11-39.

Kuzma, Ivan – Lieskovský, T. Analysis of Roundel Visibility in GIS Environment.

In: Študijné zvesti AÚ SAV 41, Special Theme, Archaeological Prospection. Nitra 2007. 60-64.

Kuzmová, Klára. Samian Ware on the North-Pannonian Frontier and behind it.

In: Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs 2005. 979-986.

Kuzmová, Klára. Pottery from the earth-and-timber fort at Iža, bridgehead of Brigetio.

In: Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 35, 1997. 45-49.

 

UMELECKÝ PREKLAD

Frode Grytten. „Zostanem, neodídem”.

2004. Nepublikované. [z nórčiny]

Rudolf Sloboda. „I dette huset gikk man gjennom en vid port“.

Riss 02/2003. 65-67. [do nórčiny]

 

VLASTNÉ PUBLIKÁCIE

„Podmanivá kniha nórskeho barda“. Denník Sme. 2. 5. 2015. s. 14. [Recenzia: Jon Fosse: Trilógia. Modrý Peter, 2014.]

„…dette er ikke vitenskap, det er kunst.“ Realismen i Hanne Ørstaviks forfatterskap.  En fenomenologisk vinkling. Diplomová práca, Univerzita Karlova, Praha 2007.

„Fenomenologisk realisme hos Hanne Ørstavik“. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, Germanistica Pragensia 3/2006 XIX. 85-99.

„Erindring og sansning – realistiske spor i Hanne Ørstaviks roman Tiden det tar“. Motskrift 02/2004. 45-53.