Preklady z/do nórčiny

Preklady z nórčiny

Z nórskeho jazyka do slovenčiny a naopak prekladám takmer všetky druhy textov. Úradné preklady s pečiatkou predbežne neposkytujem, nakoľko na ne zatiaľ nemám formálne oprávnenie. Takéto dokumenty preložím, ak zákazník pečiatku nevyžaduje. Ide o dokumenty typu výpis z banky, vysvedčenie, lekárska správa, formuláre, rozsudky a podobne.

 

Som absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe v odbore nórčina. V Nórsku som študijne, pracovne a súkromne strávila viac ako štyri roky, jazdím tam pravidelne od roku 1999. Ovládam nórsky jazyk plynule slovom i písmom, poznám nórske reálie, kultúru, spoločnosť. V minulosti som sa venovala aj výučbe nórčiny a sprevádzaniu nórskych turistov po Prahe, čiastočne tlmočeniu.

Cenník prekladateľských služieb

Cena je orientačná a závisí od náročnosti prekladu a úrovne pôvodného textu.
 

preklad v kombinácii nórčina – slovenčina

prvá normostrana

25 €

dve normostrany

46 €

tri normostrany

69 €

každá ďalšia strana

22 €

* 1 normostrana (NS) = 1800 znakov s medzerami

* počet normostrán sa zaokrúhli na 0,5 NS nahor

* najmenšou účtovanou jednotkou je 1 NS

* nie som platca DPH

Close Menu