Personalia

od 1998 Prekladateľka odborných archeologických textov, kongresových materiálov a korešpondencie pre Archeologický ústav SAV, Trnavskú univerzitu v Trnave a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre
2011 – 2014 Učiteľka anglického jazyka a literatúry na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave
2010 – 2011 Učiteľka ekonomickej angličtiny na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave
2008 – 2010 Učiteľka nórskeho a anglického jazyka a literatúry na stredných školách v Bergene, Nórsko
2006 – 2007 Učiteľka nórskeho jazyka v medzinárodnej spoločnosti Exxon Mobil a v jazykovej škole Noisis v Prahe
2002 – 2007 Sprievodkyňa cestovného ruchu v Prahe pre nórsku klientelu
2002 Sprievodcovský kurz Tyrkys a licencia pre región Praha
2000 – 2009 Štúdium nórskej a anglo-americkej filológie, islandčiny a učiteľstva na Univerzite Karlovej v Prahe a na univerzitách v Trondheime, Bergene, Reykjavíku a Edinburghu, ukončené titulom Magister; Bolzanova cena za diplomovú prácu o poetike diela súčasnej nórskej autorky Hanne Ørstavikovej
1998 – 1999 Štúdium anglickej a francúzskej filológie na UKF v Nitre
1999 Kurz umeleckého prekladu, Slovenská literárna spoločnosť