Nórčina

Preklady z nórčiny

Z nórskeho jazyka do slovenčiny a naopak prekladám všetky druhy textov.

Úradné preklady s pečiatkou predbežne neposkytujem, nakoľko na ne zatiaľ nemám formálne oprávnenie. Takéto dokumenty preložím, ak zákazník pečiatku nevyžaduje. Ide o dokumenty typu výpis z banky, vysvedčenie, lekárska správa, formuláre, rozsudky a podobne.

Som absolventkou Univerzity Karlovej v Prahe v odbore nórčina. V Nórsku som študijne, pracovne a súkromne strávila viac ako štyri roky, jazdím tam pravidelne od roku 1999.

Ovládam nórsky jazyk plynule slovom i písmom, poznám nórske reálie, kultúru, spoločnosť. V minulosti som sa venovala aj výučbe nórčiny a sprevádzaniu nórskych turistov po Prahe (čiastočne tlmočeniu).

 

Cena prekladu

preklad z nórčiny do slovenčiny

20 eur / normostrana

preklad zo slovenčiny do nórčiny

 od 22 eur / normostrana

Nie som platca DPH.

 

Cena je uvedená za normostranu (1800 znakov vrátane medzier) a štandardne sa odvíja od rozsahu preloženého textu, nie od rozsahu originálu. V prípade potreby môžem konečnú cenu prekladu vypočítať aj vopred na základe zdrojového textu.

Nesnažím sa o poskytnutie čo najlacnejšieho prekladu, mojou prioritou je precízna práca a najvyššia možná kvalita. Kalkuláciu ceny nekomplikujem a cenu nenavyšujem o príplatky za odbornosť, expresné dodanie, prácu cez víkend a podobne. Zákazku si dovolím prijať len v prípade, že mám na ňu dostatok času a po odbornej stránke viem poskytnúť zaručene kvalitný preklad.

Ak vás moja ponuka zaujala, zašlite mi e-mail s daným prekladom k nahliadnutiu. Po posúdení textu vám obratom zašlem cenovú kalkuláciu.