Angličtina

Preklady z angličtiny

Z anglického jazyka do slovenčiny prekladám prevažne knihy: vecnú literatúru (zatiaľ oblasti ekonómie, psychológie, histórie, žurnalistiky) a umeleckú literatúru (beletriu – poviedky, novelu).

V prípade prekladu zo slovenského jazyka do angličtiny sa špecializujem na archeológiu a príbuzné odbory (numizmatika, antropológia). Prekladám odborné články, ktoré sú publikované v odborných časopisoch, zborníkoch a monografiách.

Prekladám aj iné akademické texty v rámci humanitných a spoločenských vied, napríklad z odborov pedagogika, literárna veda, jazykoveda, politológia, história.

Pri preklade odborných textov dbám na dodržanie akademického štýlu, jednotnosť a správnosť terminológie, použitie požadovaného systému citovania atď.

Preložím aj bežné texty, najmä z oblasti kultúry, umenia, cestovného ruchu, ako aj kongresové materiály, korešpondenciu, žiadosti o granty, webové stránky a pod.

Pri preklade do angličtiny viem poskytnúť preklad upravený rodeným hovoriacim.

Úradné preklady z angličtiny a do angličtiny (súdne overené preklady, preklady s pečiatkou) neposkytujem.

 

Preklad a korektúra

Preklad si môžete objednať bez korektúry alebo s korektúrou, ktorú vykoná druhá osoba. Na tieto účely spolupracujem s profesionálnou korektorkou slovenského jazyka a s americkým korektorom (rodeným hovoriacim). Túto možnosť odporúčam najmä pri prekladoch, ktoré budú publikované. Avšak každý preklad, aj ten, ktorý neprejde korektúrou druhou osobou, vypracúvam s maximálnou svedomitosťou a preklad prechádza mojou vlastnou gramatickou i štylistickou kontrolou.

Cena prekladu

Bez korektúry S korektúrou

preklad z angličtiny do slovenčiny

od 12 eur / normostrana od 14 eur / normostrana

preklad zo slovenčiny do angličtiny

od 15 eur / normostrana od 21 eur / normostrana

Nie som platca DPH.

 

Cena je uvedená za normostranu (1800 znakov vrátane medzier) a štandardne sa odvíja od rozsahu preloženého textu, nie od rozsahu originálu. V prípade potreby môžem konečnú cenu prekladu vypočítať vopred na základe zdrojového textu.

Nesnažím sa o poskytnutie čo najlacnejšieho prekladu, mojou prioritou je precízna práca a najvyššia možná kvalita. Kalkuláciu ceny nekomplikujem a cenu nenavyšujem o príplatky za odbornosť, expresné dodanie, prácu cez víkend a podobne. Zákazku si dovolím prijať len v prípade, že mám na ňu dostatok času a po odbornej stránke viem poskytnúť zaručene kvalitný preklad.

Ak vás moja ponuka zaujala, zašlite mi e-mail s daným prekladom k nahliadnutiu. Po posúdení textu vám obratom zašlem cenovú kalkuláciu.