Úvod

Vitajte na stránke Ľubomíry Kuzmovej,

prekladateľky z nórskeho a anglického jazyka.

Prekladám v jazykových kombináciách nórčina–slovenčina a angličtina–slovenčina. Spolupracujem s americkým korektorom.

Venujem sa bežnému, odbornému aj umeleckému prekladu.

Pre vydavateľstvo Premedia som preložila viacero odborno-popularizačných kníh z ekonómie a psychológie, motivačnú literatúru, detektívne romány, literatúru faktu i serióznu beletriu – knihy poviedok a novelu.

Do angličtiny dlhodobo prekladám odborné archeologické texty, ktoré sú publikované v odborných časopisoch, zborníkoch či monografiách. Spolupracovala som s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity, Archeologickým ústavom SAV, Múzeom mesta Bratislavy.

Prekladám aj iné akademické texty v rámci humanitných a spoločenských vied, napríklad z odborov pedagogika, literárna veda, politológia, história, antropológia.

Preložila som aj scenár ku krátkemu dokumentárnemu filmu, ktorý získal ocenenie v zahraničí.

Celkovo sa venujem prekladu štylisticky náročných textov.

Profesionálne preklady.